Vilkår for påmelding til rideskole

Risiko og sikkerhet

Ridning er å anse som en risikosport. Det er risiko for fall, bli bitt, tråkket på etc. Vi har rutiner for å ivareta sikkerheten og minske risikoen så godt som mulig ved håndtering av hestene.

Personer som ikke retter seg etter våre rutiner, sikkerhetsregler, trivselsregler vil bli kontaktet av en av våre ansatte.

Rideskolen har ansvarsforsikring - vi anbefaler alle å tegne egen ulykkesforsikring.


Kostnader og angrerett

Med bakgrunn i angrerett-lovens paragraf 22, pkt m, er levering av tjenester knyttet til fritidsaktiviteter, når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, unntatt fra angreretten. Alle våre ridekurs er derfor unntatt angrerett og økonomisk bindende.

Prisen på våre ridekurs er satt ut i fra kostandene vi har for å produsere ridetimer. Utgiftene til hestene løper uavhengig om eleven møter opp til timen eller ikke.

Kursene faktureres før oppstart og det blir fakturert for 10 ridetimer i gangen. Faktura må være betalt før oppstart av kurset. Fakturagebyr på kr 37,5,- tilkommer. 


Praktisk gjennomføring av våre kurs

Vi holder ridekurs gjennom hele året. Du kan starte på ridekurs når som helst, så lenge vi har ledig plass. Kursene faktureres for perioder på 10 og 10 ganger og påmelding er økonimisk bindende for en periode, uavhengig av avmeldingsgrunn. Starter man midt i en periode betaler man kun for de ridetimene som er igjen av perioden.

Ridetimen varer i 45minutter og er inkludert på- og avstigning. Elevene møter opp i stallen eller utenfor ridebanen dersom hesten allerede er på time. Det er lurt å være klar ca. 5-10 minutter før timen starter.

Vi ønsker ikke at man kommer inn på banen etter timen har startet, da dette forstyrrer hestene og rytterne. Gi beskjed i god tid om du blir forsinket eller er forhindret fra å komme. Dersom du er forsinket og ikke gir beskjed vil hesten sendes tilbake til stallen dersom rytter mangler når leksjonen starter.

Foreldre/foresatte må være med å leie om barnet trenger/ønsker leier (avtaler kan gjøres om det ikke er mulig for foreldre/foresatte å leie).

Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon under våre ridekurs. Dette gjelder både rytter og leier.

Det er ikke tillatt å ha hunder i stallen og rundt ridebanen når det foregår ridekurs.

Ikke forstyrr undervisningen. Har du kommentarer til instruktør eller elev skal disse gis etter ridetimen.

Alle våre kursdeltakere bes melde seg inn i facebook-gruppa vår "rideskolen stall kringla" for å motta nyttig og relevant info ifbm våre kurs.

Fotografering og filming av barn på rideskolens hester

Det er ikke tillatt å fotografere eller filme barn som er deltagere på ridekurs eller rir Rideskolens hester uten samtykke fra alle foreldre og barn involvert.

Det skal aldri filmes av tilskuere rundt ridebanen uten samtykke fra instruktør og ryttere.

I tillegg ber vi om å ikke legge ut bilder/film på sosiale medier av barn som rir Rideskolens hester uten samtykke fra foreldre og barn.

Bekledning

Hos oss må alle bruke godkjent sikkerhetshjelm, også under på/avsaling. Rideskolen låner ut hjelmer. Riktig skotøy er viktig. Skotøyet må ha liten hæl, og ikke være for bred slik at det setter seg fast i stigbøylene. Det er anbefalt å bruke en tettsittende bukse (ikke for glatt, men helst uten store sømmer).
Det er valgfritt å bruke sikkerhetsvest ved dressur. Ryttere under 18 år skal bruke vest ved hopping av hinder, og på tur. Vi anbefaler bruk av sikkerhetsvest ved all ridning og har vester til utlån.

Alle klær skal sitte tett, ikke åpen jakke eller løst skjerf som kan henge seg fast. For sikkerhets skyld: Bruk hansker og ha langt hår i en flette eller hestehale.

Vi oppfordrer alle til å følge facebook-gruppa "hesteaktiviteter på stall kringla* på for informasjon ang kursoppsett, beskjeder osv.


Avlysning av ridetimer

Dersom vi må avlyse en eller flere ridetimer grunnet omstendigheter rideskolen ikke forutsett (som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatastrofer, pandemi m.m) vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.

Ved vær som ikke tillater ridning, for eksempel storm/uvær eller kulde vil ridetimene kunne erstattes med teoritimer.


Fravær

Det er ikke anledning til å ta igjen ridetimer ved fravær. Dersom eleven ikke kan delta på ridetimen, ønsker vi beskjed så tidlig som mulig slik at vi unngår å gjøre klar hester som ikke skal gå ridetimen. Dette for å unngå unødvendig stress for hestene våre.


Parkering

Parkering skjer ved ridehallen eller parkeringsplass forbi stallen. Det er ikke tillatt å parkere på gårdstunet.

Da gjenstår det bare å ønske hjertelig velkommen til ridekurs!