Våre tjenester

Her kan du lese mer om hvilke tjenester vi tilbyr

KONTAKT OSS

E-post: stallkringlaas@hotmail.cm
Tlf.: 480 99 146
Kringlavegen 341
7711 Steinkjer

INSTRUKTØRER RIDESKOLE

Hannah Boberg - telefon: 480 99 146
Vilde Rødø - telefon: 907 99 474
Julie Engan - telefon: 459 53 598